CARTA DEL DIRECTOR

Carta del director | Escola Internacional Privada Agora Barcelona

Estimades famílies,

És un plaer donar-vos la benvinguda en aquest nou curs en el qual seguim tenint com a objectiu formar i educar als vostres fills per fer-los ciutadans del seu temps, professionals formats i competents en la seva àrea i, sobretot, persones íntegres i felices.

Per això, i amb la il·lusió renovada, inaugurem aquest període de consolidació en el que posarem especial èmfasi en el creixement de l’escola, així com en el fiançament dels pilars que ens caracteritzen com a grup educatiu i que ens identifiquen com a institució: una sòlida formació intel·lectual que caracteritza als nostres alumnes per la seva internacionalitat i domini de l’anglès, una educació destacada en la cultura musical i de l’esport, i una excel·lent formació de la persona que sent les bases per la vivència dels valors, el creixement personal i, en definitiva, per la realització personal i la felicitat.

Formació intel·lectual

A l’Agora International School Barcelona optem per una preparació acadèmica que treballa tant continguts com competències, i que dota a l’alumne d’unes eines d’aprenentatge que li permeten desenvolupar-se amb èxit no solament durant la seva vida escolar, sinó que el prepara també per un futur professional en un món globalitzat i canviant, en el qual cada cop més es valoren habilitats personals com la capacitat d’anàlisi i de síntesi, les aptituds comunicatives, o facultats com la resiliència o la resolució.

En aquesta preparació per al futur entren en joc el domini de l’anglès, les noves tecnologies o les experiències a l’estranger, que aportaran a l’alumne Agora una actitud Open Mind que el prepararà per optar pel Batxillerat Internacional, i el distingirà en la seva futura vida universitària i professional.

Educació en la Música i l’Esport

Així mateix,, optem per promoure el desenvolupament mental i físic dels nostres alumnes a partir de la música i de l’esport. Amb el nostre Projecte Musical formem als nostres alumnes en les bases del coneixement musical, a més  de desenvolupar des de petits facultats com la creativitat, la intuïció, la seqüència espai-temporal, o intel·ligències com la lingüística i la lògica-matemàtica. De la mateixa manera, a través de la pràctica de l’esport, fomentem el treball en equip, formem en la salut i eduquem en l’organització de l’oci i el temps lliure.

Formació de la Persona

Tot el que s’exposa en els punts anteriors quedaria incomplet i mancaria de l’últim sentit que buscàvem pel nostre projecte, si no culminés en un treball personal que infongui en cadascun dels nostres alumnes una formació del caràcter i la voluntat, en un acompanyament que els dugui a afrontar reptes per si mateixos des de la responsabilitat i el respecte. En definitiva, en formar persones amb esperit de superació personal, compromís social i tolerància que sàpiguen viure amb èxit en la societat del S.XXI.

Per això comptem amb el millor equip de professionals que faran de guia al llarg de tot el camí gràcies a una atenció personalitzada, a una pedagogia d’avantguarda i a programes transversals d’excel·lència educativa que aborden àmbits tan valuosos com l’educació emocional a l’aula, una orientació preuniversitària de qualitat, o programes de participació social i lideratge.

Sense més, i amb aquella il·lusió de la que us parlava a l’inici, aprofito per agrair-vos la confiança que dia a dia dipositeu en l’Escola, i us convido a fer que, amb el vostre suport i compromís, tots ens sentim partícips d’aquell gran repte que tenim en les nostres mans, que és el de proporcionar als vostres fills una educació integral de qualitat que englobi totes les dimensions del desenvolupament humà: personal, familiar i social.

Rebeu una cordial salutació,

Andrés Rosás Director