EXCEL·LÈNCIA EDUCATIVA

L’excel·lència educativa de l’escola internacional és un dels pilars fonamentals del nostre projecte educatiu. Per això, oferim una atenció personalitzada i una educació integral a través de classes reduïdes,  donant màxima atenció a les fortaleses i debilitats de cada estudiant per així aconseguir el seu màxim potencial.

El procés de formació integral que defineix d’excel·lència educativa de la nostra escola internacional és continu, permanent i participatiu, ja que cerca el desenvolupament harmònic i coherent de totes i cada una de les dimensions de l’ésser humà: ètica, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estètica, corporal i social.

A través de l’excel·lència educativa de la nostra escola internacional enaltim aquestes dimensions mitjançant un rigorós currículum en el qual es té en compte:

  • La immersió lingüística en anglès juntament amb el català i el castellà, potenciant a la vegada altres idiomes com el xinès mandarí, el francès o l’alemany.
  • La internacionalització a través dels nostres programes d’intercanvis culturals amb diversos països al voltant del món.
  • L’educació musical com a màxim exponent de sensibilitat i sensibilització, així com font de recerca d’aptituds i habilitats.
  • La formació esportiva com complement indispensable per al desenvolupament físic i intel·lectual de l’alumne.
  • La formació, ús i integració de les Noves Tecnologies en totes i en cada una de les àrees del coneixement.

Metodologia

La metodologia utilitzada a l’Agora International School Barcelona es distingeix per la innovació educativa i l’alt rendiment acadèmic i social sense renunciar a l’atenció personalitzada de cada alumne i de cada necessitat.

Innovació educativa

L’ús de les noves tecnologies, així com l’aprenentatge experiencial i l’educació en valors defineixen el nostre programa educatiu, un sistema d’aprenentatge que es distingeix per la innovació educativa.

Oferta educativa

L’escola internacional privada disposa d’autorització administrativa per impartir tots els nivells educatius: Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Batxillerat Internacional.

Els nostres professors

Per dur a terme el nostre projecte educatiu, partim d’una exigència en la qualitat de l’equip docent, essent professorat seleccionat, amb qualitats vocacionals i personals pel desenvolupament de les seves funcions.

Gabinet psicopedagògic

Entenem l’atenció a la diversitat, tenint en compte les necessitats de l’alumnat, com el pilar que dóna sentit als programes i tècniques de la intervenció del gabinet psicopedagògic de l’Agora International School Barcelona.