INNOVACIÓ EDUCATIVA

Innovació Educativa | Escola Internacional Privada Agora Barcelona

La innovació educativa caracteritza el programa educatiu de l’Agora International School Barcelona, un cercle que incorpora noves activitats i que permet complementar i millorar el programa tradicional que imparteixen en la majoria d’escoles convencionals. A través de la innovació educativa, oferim un valor afegit que en permet afavorir l’èxit acadèmic i personal de l’alumnat.

Dins del currículum s’introdueixen activitats esportives, musicals i artístiques, que tradicionalment es consideren activitats co-curriculars, ja que permeten assegurar una educació integral. Aquesta innovació educativa permet oferir una educació que va més enllà d’una classe tradicional, desenvolupant així múltiples intel·ligències i potenciant els interessos i talents de l’alumnat.

El plurilingüisme és un dels aspectes primordials del nostre innovador programa educatiu. L’aprenentatge de l’anglès com a primera llengua estrangera ocupa un lloc especial. A mesura que avança l’itinerari acadèmic dels nostres alumnes, introduïm una segona llengua estrangera, el francès o l’alemany. A més, s’ofereix xinès mandarí, mitjançant un aprenentatge precoç durant l’Educació Infantil i els primers anys d’Educació Primària.

L’ús habitual que fem de les Noves Tecnologies en les aules també forma part de la innovació educativa: escriure, obtenir informació, experimentar, simular, comunicar-se, aprendre un idioma, dissenyar, etc. Així els alumnes aprenen a aplicar habilitats computacionals en les formes significatives, fent un ús flexible i creatiu. A més, a 5è d’Educació Primària els alumnes utilitzen la tablet com a element per l’aprenentatge; una eina que els aporta molts beneficis, sense renunciar del tot als llibres de text.

Els escacs i l’àbac també formen part d’aquesta innovació educativa que caracteritza al nostre programa. La pràctica d’aquestes activitats aporta múltiples beneficis als nens, ajudant-los a desenvolupar les seves capacitats cognitives, així com a obtenir millors resultats acadèmics.

A més, Agora International School Barcelona és una escola investigadora, activa i  creativa, que potencia un ensenyament participatiu per projectes, cosa que converteix als alumnes en els autèntics protagonistes del seu propi aprenentatge, sempre guiats pels seus professors. En l’aprenentatge per projectes es busca que l’alumne tingui una visió àmplia i oberta de la realitat mitjançant mètodes interactius i vivencials.

El programa d’intel·ligència emocional és una altra de les característiques que defineixen la innovació educativa del centre. En tot moment el personal docent fomenta l’autoestima, empatia i les habilitats socials de l’alumne perquè aquest se senti valorat en tot moment. Desenvolupem la seva intel·ligència emocional, promovent l’autocontrol, ajudant-lo així a afrontar els reptes de la seva vida.

L’escola internacional ofereix als seus estudiants de Batxillerat, tant del Nacional com de l’Internacional, un programa pre-universitari d’orientació, que els ajuda a trobar la seva vocació. Al llarg d’aquesta etapa educativa es realitza un “Coaching Dialògic” que inclou 10 sessions d’activitats psicotècniques que tenen com a finalitat cercar la seva felicitat i orientar-los a descobrir les seves metes en la vida. Així mateix, s’ofereix un programa de “Work Experience” que apropa als estudiants a la realitat professional.