METODOLOGIA

Metodologia | Escola Internacional Privada Agora Barcelona

El procés de formació integral de l’Agora International School Barcelona és continu, permanent i participatiu, i cerca el desenvolupament harmònic i coherent de totes i cada una de les dimensions de l’ésser humà: ètica, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estètica, corporal i social. Per això, la metodologia del centre es basa en:

  • La internacionalitat del nostre programa amb una immersió en anglès important i castellà i català com les tres llengües vehiculars, així com el xinès mandarí i el francès o alemany.
  • La internacionalització suposa el contínuum de la nostra exigència en l’expressió, la comprensió, i la comunicació tant oral com escrita a través dels nostres programes d’intercanvis culturals amb diversos països al voltant del món: Anglaterra, Bèlgica, França, Alemanya, Estats Units, etc.
  • L’educació musical és el màxim exponent de sensibilitat i sensibilització, així com Font de recerca d’aptituds i habilitats a través del llenguatge, musical i de l’aprenentatge primerenc d’instruments musicals dins del currículum i amb la rigorositat que comporta ser una escola vinculada al Conservatori del Liceu de Barcelona i tenir conveni amb l’Escolania de Montserrat.
  • La formació esportiva com a complement indispensable pel desenvolupament físic i intel·lectual de l’alumne, aprofitant al màxim el nostre entorn privilegiat i les nostres instal·lacions esportives.
  • La formació, ús i integració de les Noves Tecnologies (TIC i TAC) en totes i cada una de les àrees de coneixement i com eines facilitadores de l’aprenentatge i de la investigació i de la innovació.
  • Les accions de participació solidaria amb i per la comunitat local i comarcal permetent la posada en pràctica del voluntariat, del treball cooperatiu i de l’empatia.
  • L’Escola de Pares com centre d’intercanvi d’experiències i de desenvolupament d’activitats conjuntes consolidant així el procés comunicatiu alumne-família-docent en qualsevol de les seves variants.