BATXILLERAT

Batxillerat | Escola Internacional Privada Agora Barcelona

Agora International School Barcelona ofereix la possibilitat de cursar quatre modalitats del Batxillerat L.O.E:

  • Científic / Ciències de la Salut
  • Tecnològic
  • Humanístic
  • Ciències Socials

Les matèries que s’ofereixen en cada una d’aquestes modalitats de Batxillerat, han estat pensades de manera que els nostres alumnes puguin tenir accés al major nombre de graus que actualment es cursen, tant a les universitats catalanes com a escala nacional.

Preparem els nostres alumnes de Batxillerat amb rugositat, responsabilitat i obstinació, de manera que puguin aconseguir el que es proposen i accedir a estudis superiors amb l’èxit garantit.

Donem molta importància al treball experimental al laboratori, així com a les llengües, participant en projectes internacionals on les llengües vehiculars siguin en anglès, l’alemany o el francès.

Així mateix, participem en concursos reconeguts tant en l’àmbit de les ciències com de lletres, per fomentar l’esperit investigador i innovador.

Acostem als nostres alumnes de Batxillerat a la realitat universitària, assistint a jornades informatives de portes obertes que organitzen les diferents universitats. Per això, orientem a l’alumnat de Batxillerat cap a l’opció més adequada segons les seves aptituds i qualitats a través de les diferents bateries de proves, exercicis tant des del seguiment de tutoria, com des del Ganivet d’Orientació Psicopedagògica.

Aconseguim que els nostres estudiants de Batxillerat puguin realitzar els estudis superiors que s’hagin proposat i sempre els orientem cap a la millor opció o cap a la universitat més especialitzada.

A més a més, el programa de Batxillerat, igual que el Batxillerat Internacional, inclou un Programa pre-Universitari que orienta als estudiants a trobar la seva vocació i a l’elecció de la seva professió. D’aquesta manera els alumnes poden descobrir les seves fortaleses i debilitats, potenciar-les i aconseguir els seus objectius. Per això, al llarg dels dos cursos de Batxillerat realitzem el “Coaching Dialògic”, que inclou 10 sessions per realitzar una sèrie d’activitats per buscar la seva felicitat i orientar-los a descobrir les seves metes a la vida. Inclús, al finalitzar les P.A.U (Proves d’Accés a la Universitat) s’ofereix un programa de “Work Experience”  que apropa als estudiants a la realitat professional a través d’unes pràctiques en una empresa.

Creiem que és molt important donar als nostres alumnes el ventall més gran de possibilitats i  recursos perquè aconsegueixin l’èxit en la seva vida, des d’un punt de vista personal i professional. El programa de Batxillerat els prepara per ser el que ells vulguin , ja que decideixin el que decideixin estaran preparats.